Forside

Kamera i trålen på lodda 2014

Mange av dere har nok sett filmen vi la ut på Youtube tidligere, den er nå lastet opp i HD.