Kolmule

lat. Micromesistius poutassou

Kolmula er en pelagisk stimfisk, som finnes i hele vannsøylen fra 0 til 600-700 meters dyp.

Arten foretar døgnlige vertikalvandringer – den befinner seg i dypere vannlag om dagen mens den om natten vandrer oppover. Kolmula livnærer seg i hovedsak av plankton (bl.a. krill og raudåte) og fisk.

Gytingen foregår i mars-april, i hovedsak vest for De britiske øyer, på 300-400 meters dyp.

Kolmula blir opp til 50 cm lang og om lag 1 kg.

Den heter da kolmule pga. at inni munner er den svart.

Vi fisker denne i mars-April på feltene vest av de britiske øyer. De reguleringen for 2011 er satt så lavt har vi ikke mulighet til å fiske denne i EU farvann og må derfor helt ut i internasjonalt farvann. Det er også mulig å fiske denne i norskerenna, men her er faren for innblanding av andre arter mye større, samt at tilgangen er dårligere.

Fisken anvendes både til konsum og til mel/olje. I hovedsak er det mottakene i Irland som bruker denne til konsum og den blir da en bestanddel i crabstick osv.