Lodde

lat. Mallotus villosus

Loddefisket foregår fra februar til april i Barentshavet

Om sommeren lever lodda helt oppe ved isgrensen i Barentshavet der den lever av plankton i smeltevann.

Om vinteren starter den vandringen mot norskekysten for gyting. Når den har ankommet kysten og gytingen starter, dør de fleste loddene.

Tilgangen på lodde har vært veldig variabel, med stans i fisket flere ganger. I 2009 var første gang loddefisket ble åpnet siden år 2000

Fisket starter som regel vest av kolahalvøya og lodda trekker deretter videre mot varangerfjorden og nordkapp.

Denne arten fiskes pelagisk og lodda kan være i ganske konsentrerte stimer

Lodda har fått sitt navn mallotus pga. at hannen har en slags lodden kant på begge sider.

Lodda leveres både til konsum der Russland og Japan er de store markedene. Dersom både hunner og hanner benyttes kalles dette samfengt, ellers er det hu lodde som er vanligt å benytte innen matlaging. 

 

Lodderogn regnes som en delikatesse.