Makrell

lat. Scomber scombrus

Makrellen er en pelagisk stimfisk.

Mot slutten av året vandrer den kjønnsmodne delen av bestanden ut av Nordsjøen og mot gyteområdet vest og sørvest av Irland, der gytingen starter i mars.

Fisket foregår hovedsakelig i sommerhalvåret og for trålernes del i september/oktober.

Fisken leveres omtrent utelukkende til konsum og de store markedene er Japan, Kina, Tyrka m.fl.