Øyepål

lat. Trisopterus esmarkii

Øyepålen er en stimfisk som finnes på 50-300 meters dyp (vanligvis 100-200), fortrinnsvis på mudderbunn.

Ved bunnen tar den krepsdyr som reker, tanglopper og fisk, mens pelagisk livnærer den seg av raudåte, krill og egg fra andre fiskearter.

Øyepål blir opp til 35 cm, men er som regel under 25 cm. Maksimal levealder er 6 år.

Fisket etter denne har vært veldig variabelt med en stor kvote i både 2009 og 2010. For 2011 er kvoten satt til 0 da havforskerne mener at bestandin ikke klarer og reprodusere.

Vi fisker etter denne på "vestsida" av norskerenna på 90-120 meters dyp.

Fisken leveres til mel og olje produksjon