Tobis

lat. Ammodytidae

Disse fire artene finnes i Norge: glattsil, havsil ,småsil ,storsil.

Fra slutten på april/mai og utover er det tobissesong, noe som før var vårt hovedfiskeri

Fisket er nå sterkt regulert etter kollaps i bestanden. Fra 2010 ble det innført områdebasert forvaltning, noe som innebærer at feltene blir inndelt i soner og at disse sonene vekselsvis blir åpnet for fiskeri. Det er i 2011 fastsatt en kvote på 60.000 tonn i norsk økonomisk sone som kan fiskes i område 1a, 2a og 3a (se bilde) 

Tobisen kan kun fiskes på dagtid på 40-60 meters dybde, mens den om natten graver seg ned i sanden og gjemmer seg vekk. Dette gjør den også senhøst og om vinteren og ligger da kun med "snuten" over sanden.

Tobis blir benyttet til produksjon av mel og olje.